Author page: navyblue

Trochę o terraformacji Marsa

Mars narodził się w niekorzystnych warunkach. Niesprzyjająca bliskość proto-Jowisza sprawiła, że gruz kosmiczny, z którego formowała się Czerwona Planeta, utracił część masy. Z tego powodu Mars osiągnął niewielkie rozmiary, a to z kolei przesądziło o utracie atmosfery na skutek zaniku pola magnetycznego w przyszłości. Nie znamy historii tej planety, ale z uwagi na jej podobieństwo do Ziemi, mamy solidne podstawy, aby przyjąć ziemską analogię. Mars miał jednak mniej szczęścia niż nasza planeta i poniósł ogromne straty spowodowane kolizją z jakimś ogromnym ciałem kosmicznym. Śladami zderzenia są kratery na południowej półkuli Marsa: Hellas Planitia i Agrye Planitia. Hipoteza kolizji tłumaczy też, dlaczego północna półkula Marsa ma tak urozmaiconą powierzchnię w porównaniu do południowej, której równinny krajobraz jest pozbawiony wzniesień. Fala uderzeniowa przechodząca przez wnętrze planety wywołała pęknięcie po przeciwnej do miejsca kolizji stronie. To pęknięcie znamy dzisiaj jako Valles Marineris. Wszystkie te czynniki sprawiły, że środowisko Marsa jest obecnie niekorzystne dla życia jakie znamy.

Czy na Marsie panuje dobra atmosfera?

Większość naukowców uważa, że to idealna planeta dla przyszłej kolonizacji oraz stworzenia warunków dla istnienia i rozwoju życia, przemawiają za tym przede wszystkim liczne podobieństwa do naszej rodzimej planety. Mars, bo o nim mowa, fascynuje naukowców, a jego enigmatyczna przeszłość pobudza wyobraźnię miłośników astronomii. Atmosfera Czerwonej Planety jest przedmiotem badań od wieków, ale na przestrzeni ostatnich lat zagadnienie uzyskało status priorytetowy, ponieważ głównie za sprawą innowacji w dziedzinie eksploracji kosmosu wprowadzonej przez firmę SpaceX, na horyzoncie pojawiła się realna szansa na kolonizację Marsa