Opublikowane w magazynie Nature badania wskazują, że Mars był w pełni ukształtowaną planetą zaledwie 20 milionów lat od narodzin Układu Słonecznego. Odkrycie ma duże znaczenie w kwestii lepszego poznania przeszłości Czerwonej Planety i ewentualnego życia, które niegdyś mogło być na jej powierzchni obecne. Jak się teraz okazuje – życie na Marsie mogło się pojawić nawet 100 milionów lat wcześniej niż na Ziemi.

Na potrzeby badań, naukowcy przeprowadzili analizę geochemiczną kryształów cyrkonu, które wydobyte zostały z odkrytych na Ziemi meteorytów marsjańskich. Meteoryty marsjańskie to pochodzące z Marsa skały, które zostały wyrzucone w przestrzeń kosmiczną przez uderzenia planetoid lub komet, a następnie po podróży przez Układ Słoneczny trafiły na Ziemię. Analiza wykazała, że najwcześniejsza skorupa Marsa uformowała się 4,547 miliarda lat temu – zaledwie 20 milionów lat po tym, jak powstał Układ Słoneczny.

Analizy cyrkonów marsjańskich zostały przeprowadzone przez Laurę Bouvier z Uniwersytetu w Kopenhadze. Wyniki sugerują, że skorupa Marsa formowała się znacznie szybciej niż w przypadku pozostałych planet Układu. Zespół, na czele którego stała Laura Bouvier analizował izotopy w siedmiu kryształach. Izotopy są formą pierwiastka o tej samej liczbie protonów, ale różnej liczbie neutronów, a więc o różnej masie. Niektóre izotopy są niestabilne, a radioaktywnie rozpadają się na inne pierwiastki ze znanym naukowcom czasem rozpadu. Wykorzystując rozpad uranu-235 na ołów-207 i uranu-238 na ołów-206, Bouvier i jej zespół ustalili, że cyrkony mają aż 4,476 miliarda lat.  

Zespół następnie zwrócił się w kierunku innego radioaktywnego systemu rozpadu izotopowego, lutet-176 do hafnu-176 i odkrył, że najwcześniejsza skorupa Marsa jest jeszcze starsza niż dotychczas sądzono. Cyrkony krystalizujące się z takich skał powinny zawierać znacznie więcej hafnu niż ilości otrzymane w badaniach. Naukowcy obliczyli, że pierwotna skorupa magmy musiała się zestalić około 4,547 miliarda lat temu. Ciężkie bombardowania asteroidami częściowo stopiły tę skorupę, choć nie zmieniły jej całkowicie w ocean magmowy, jak sugerują badacze. Cyrkony zawierające ślady tej wcześniejszej skorupy narodziły się, gdy około 4.476 miliardów lat temu Mars ponownie się ochłodził.

Wyniki badań sugerują również, że Mars ustabilizował się około 100 milionów lat przed Ziemią dając Czerwonej Planecie przewagę w zakresie możliwości powstania życia.  Nasza planeta była wówczas prawie na pewno całkowicie stopiona, kończą naukowcy.

 

Źródło: ScienceNews

Bartosz Mejer Administrator
Popularyzator sektora kosmicznego w Polsce. Udzielam się głównie na tematy załogowej eksploracji kosmosu, kolonizacji Marsa oraz nowinek astrofizycznych.
2