W wyniku burzy piaskowej, która ogarnęła zasięgiem całą Czerwoną Planetę, łazik Opportunity pozostaje od ponad czterech miesięcy w stanie uśpienia. Dotychczasowe próby nawiązania kontaktu z pojazdem nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i zanosi się na to, że jego misja niedługo dobiegnie końca.

Łazik Opportunity wylądował na powierzchni Marsa 25 stycznia 2004 roku. Jego misja planowana była na 90 dni. Mały robot powinien zakończyć swoją misję niecałe 14 lat temu. Niestety, ostatni sygnał wysłany przez łazik został odebrany 10 czerwca 2018 roku. Kto wie, ile lat mógłby jeszcze służyć nauce gdyby nie burza piaskowa, która spowiła pyłem całą planetę.

W połowie września, gdy ilość promieni słonecznych docierających do powierzchni i paneli łazika osiągnęła wystarczający poziom, rozpoczęto nadawanie komend do łazika Opportunity, które miały na celu jego wybudzenie ze stanu uśpienia, na wypadek jeśli robot nie był w stanie wybudzić się samodzielnie. Przez ostatni miesiąc Opportunity nie odpowiedział na wysyłane polecenia. Starania mające na celu przywrócenie łazika do działania mają być przeprowadzane jeszcze przez tydzień lub dwa. Po tym naukowcy przestaną wysyłać komendy do Opportunity i przez następne miesiące będą tylko nasłuchiwać, na wypadek gdyby robot sam się wybudził i wysłał sygnał na Ziemię. Trudno jednak liczyć, że tak się stanie biorąc pod uwagę fakt, że obecne starania spełzły na niczym.

Niektórzy naukowcy krytycznie odnosili się do tego planu, argumentując, że nie było wystarczająco dużo czasu, aby sprawdzić, czy Opportunity może zostać ożywiony, szczególnie jeśli jego panele słoneczne są pokryte pyłem.

Misja łazika Opportunity dostarczyła istotnych dowodów na poparcie głównych założeń naukowych misji: poszukiwania i charakteryzowania szerokiego wachlarza skał i gleb, które są wskazówkami dla aktywności wody na Marsie w przeszłości. Na podstawie zebranych informacji można stawiać tezy odnośnie prawdopodobnego niegdyś istnienia i cyrkulacji wody w stanie ciekłym na tej obecnie suchej planecie. Oprócz badania wody, Opportunity przeprowadził również obserwacje astronomiczne i atmosferyczne. W trakcie swojej misji, łazik przebył na Marsie niecałe 50 kilometrów i spędził ponad 5000 marsjańskich dni na powierzchni planety.

 

Źródło: SpaceNews.com

Bartosz Mejer Administrator
Popularyzator sektora kosmicznego w Polsce. Udzielam się głównie na tematy załogowej eksploracji kosmosu, kolonizacji Marsa oraz nowinek astrofizycznych.
3