Wyniki badań dostarczyły nowych dowodów na obecność wody w stanie ciekłym na powierzchni młodego Marsa. Naukowcy odkryli, że wewnątrz Basenu Hellas znajdowały się w przeszłości jeziora, które przez większość czasu pozostawały suche i tylko czasem wypełniały się wodą.

Basen Hellas powstał we wczesnych etapach formowania się Układu Słonecznego, około 3,9 miliarda lat temu, na skutek uderzenia dużej planetoidy. Ciśnienie atmosferyczne panujące na dnie krateru jest średnio o 38% wyższe od średniego ciśnienia atmosferycznego, panującego na Marsie. Ciśnienie takie pozwala na utrzymywanie się wody w stanie ciekłym na dnie krateru w lecie, gdy temperatura staje się dostatecznie wysoka. W przeszłości, gdy klimat marsjański był dużo cieplejszy, na jego dnie pojawiało się nie tylko swego rodzaju “błoto”, które możemy obserwować teraz. Miliony lat temu w jego wnętrzu pojawiały się okresowo jeziora.

Obecność paleojezior na przestrzeni czasu porównana z wodą i rozwojem życia na Ziemi – Virginia C. Gulick.

Istnieją poszlaki sugerujące, że marsjańskie “paleojeziora”, jak nazywane są owe zbiorniki wodne, przypominały słone jeziora spotykane w Andach. Jedno z wyschniętych jezior wypełnione jest osadami znacznie przypominającymi osady obecne w jeziorach andyjskich. To sugeruje, że podczas powstawania tych osadów, warunki panujące na Marsie mogły być takie same jak warunki klimatyczne w obecnych Andach – zimne i suche.

Naukowcy uważają, że niektóre z jezior mogły służyć jako źródła dla systemów kanałów o długościach setek kilometrów, podczas gdy inne mogły mieć przepływające przez nie rzeki. Niektóre z jezior noszą również ślady pozostawione przez błyskawiczne powodzie.

Obszary, na których woda była okresowo dostępna przez długie okresy historii Marsa, mogłyby zapewnić siedliska odpowiednie dla życia mikrobiologicznego. Zwłaszcza gdyby były związane z wulkanicznymi systemami hydrotermicznymi, komentują naukowcy.

 

Źródło: Astronomy.com

Bartosz Mejer Administrator
Popularyzator sektora kosmicznego w Polsce. Udzielam się głównie na tematy załogowej eksploracji kosmosu, kolonizacji Marsa oraz nowinek astrofizycznych.
3